Potrebujete pomoc?

0948-987-808 e-mail: info@parkettstore.sk

Čo je to obmedzenie vlhkosti resp. izolácia proti vlhkosti?

Obmezením, resp. izoláciu proti vlhkosti sú myslené fólie z plastickej hmoty (najviac polyetylén, a PE), ktoré majú zabránit prenikaniu vlhkosti z podložia laminátovej podlahy. Pokladat se musí iba na minerálne podklady, napr. beton, asfalt, pretože pri určitých klimatických podmienkach sa vodné pary v priestore podlahy zrážajú ve forme kondenzátu a môžu spôsobiť stavebné škody. Izolácia proti vlhkosti sa považuje tzv.. "Vaňovým spôsobom". Dráhy sa pokladajú vedľa seba prekrytie asi 20 cm a fixujú sa lepiacou páskou (viď Návod k inštalácií).
:: Späť ::