Potrebujete pomoc?

0948-987-808 e-mail: info@parkettstore.sk

Môže sa používať Quick-Step ® s podlahovým kúrením?

Quick-Step ® je pre podlahové kúrenie ideálne. Podlaha sa aj v tomto prípade pokladá ako plávajúca. Je

dôležité, aby ste si vybrali správny podklad podlahy Quick-Step ®. Máte výhody ľahkej a rýchlej inštalácie

Quick-Step ® Uniclic ® a ešte nasledujúcu výhodu:

- Prípadnej kondenzácii zabraňuje protivlhkostná bariéra, ktorú nie je možné použiť pri lepení po celom

 

povrchu.

- Plávajúca inštalácia a odolnosť proti ťahu spoja Uniclic ® zaistí, že sa spoje otvoria, keď je kúrenie

zapnuté.

Dôležité: Vždy dodržiavajte špeciálne pokyny pre podlahové vykurovanie a vyžiadajte si informácie od

svojho predajcu.

Poznámka: Vykurovací systém, ktorý v lete používate k ochladzovaniu svojho domova, nie je zlúčiteľný s

laminátovým, parketovým ani žiadnym iným typom organickej podlahovej krytiny. 

:: Späť ::