Potrebujete pomoc?

0948-987-808 e-mail: info@parkettstore.sk

Montáž terasy

Po výbere druhu dreva, miesta a vzhľadu terasy, nastal čas pustiť sa do jej realizácie.

Množstvo materiálu

Našim zákazníkom odporúčame zaobstarať si o 10% viac materiálu, než je plocha terasy. Aj pri najlepšom plánovaní vzniká pri skracovaní a rezaní nepoužiteľný odpad. Ak chcete dosky ukladať do nepravidelných vzorov alebo diagonálne, odporúčame vám objednať si okrem 10 % rezervy ešte niekoľko kusov navyše.

Skladovanie

Zakúpené terasové dosky skladujte v originálnom balení na dobre vetranom a zakrytom mieste. Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu. Ak sú dosky zviazané páskou, nechajte ich tak až do momentu montáže terasy. Všetky rezné spoje ochráňte prostriedkom na rezné hrany napr.Remmers Indulin.

Nástroje

K nástrojom, ktoré oceníte pri montáži, určite patrí vŕtačka, bity, skrutkovač, píla,
vrták s frézou, brúska, brúsny papier, prvky pre vymedzenie dilatačných medzier a sťahovač dosiek. Vodováha, pravítko a ceruzka je samozrejmou výbavou pri každej práci okolo domu. Montáž terasy môžeme rozvrhnúť do troch etáp:

1. Príprava podkladu
2. Montáž podkladového roštu
3. Upevnenie pohľadových terasových dosiek.
Po zaobstaraní materiálu, nástrojov a schválených plánov, začnite s prípravou podkladu.

Podklad pod terasu

Podklad pod terasu musí byť stabilný, pevný a mal by dostatočne odvádzať dažďovú vodu.Voda nikdy nesmie zostávať pod roštom, spád podkladového roštu odporúčame 2-3% v uvažovanom smere pre odvodnenie.

Optimálny podklad pod terasu je kameninové zhutnené lôžko v dvoch vrstvách. Spodnú vrstvu odporúčame z hrubšieho materiálu napr. kameň frakcie 16 – 32 mm. Pre jednoduchšie vytvorenie rovného povrchu zvoľte vrchnú vrstvu z jemnejšieho materiálu frakcie 8 – 16 mm. Rovný povrch je dôležitý pre jednoduchšie kladenie roštu, ktorý musí ležať celou plochou na podklade. Pod takéto kameninové lôžko je dobré dať netkanú textíliu , ktorá zabráni prerastaniu buriny napr. textília HELPO

Podľa podkladu, pevného alebo mäkkého, rozlišujeme montáž na betónové dlaždice, pätky a v prípade svahu využívame montáž na dvojitý rošt, alebo nastaviteľné terče napr.iDECK connect Joist.
Montáž na pevný podklad pod terasou – betónové dlaždice

Pre lepšiu stabilitu odporúčame na nespevnenom podklade rozmiestniť betónové dlaždice vo vzdialenosti40 až 50 cm od stredov dlaždíc.Dlaždice zabezpečia dostatočnú oporu pre upevnenie nosných hranolov. Rektifikačné terče zabezpečia správnu výšku a spád pre terasové dosky. Pre dostatočný odvod vody nezabudnite, že potrebný spád je približne 2 cm na 1 bežný meter. V prípade že hranoly nekotvíte o betón resp. betonové dlaždice odporúčame použiť podložku napr.Spax Pads

Montáž na mäkký podklad pod terasou – betónové pätky
V prípade mäkkého podkladu montujeme terasu na betónových pätkách. Betónové pätky zapustite 50 – 80 cm hlboko do zeme vo vzdialenosti 40 až 50 cm od stredov pätiek. Pätky zabezpečia dostatočnú oporu pre upevnenie nosných trámov. Na tento účel môžete použiť napr. debniace tvárnice tzv. DT-čka, ktoré vyplníte betónom.
Montáž terasy v svahu – dvojitý rošt

Pre montáž terasy vo svahu alebo pre potrebné vyvýšenie terasy použite pre väčšiu pevnosť a odolnosť dvojitý rošt. Betónové pätky zapustite hlboko do zeme vo vzdialenosti 140 cm od stredov a na ne upevnite dvojitý rošt.

Nosné trámy terasy z dreva

Spodná konštrukcia, podkladový rošt alebo výdreva, je označenie neodmysliteľného prvku potrebného pre stavbu terasy. Každá drevená terasa sa bez neho nezaobíde. Nosné hranoly tvoria pevné základy pre terasové dosky, slúžia pre ich uchytenie, zabezpečujú odvetranie priestoru pod terasou a dostatočné odvodnenie terasových dosiek. Konštrukčné hranoly preto vyberajte z dreva s podobnou hustotou a životnosťou ako pohľadové terasové dosky. Hrúbka hranolov musí byť minimálne dvojnásobkom hrúbky pohľadových dosiek. Nosníky by mali byť kvôli odvodu vody uložené na nepriepustných podložkách napr. z gumy napr. Spax Pads

Vzdialenosť medzi nosnými trámami terasy

Správnu vzdialenosť medzi nosnými hranolmi terasy určuje pevnosť a šírka terasových dosiek. Vzdialenosť hranolov musí byť rovnomerná a spravidla sa pohybuje medzi 30 až 50 cm. Pokiaľ drevina vykazuje vyššie riziko deformácie, odporúčame zvoliť menšie vzdialenosti medzi hranolmi, čím sa obmedzí prípadný pohyb dosiek a vaša terasa bude stabilná.

Rozmer terasove dosky (h x š)
19 – 20 mm x 90/100 mm
20 – 22 mm x 120 mm
21 mm x 145 mm
25 mm – 145 mm
Maximálna vzdilenosť medzi hranolmi
30 – 35 cm
35 – 40 cm
35 – 40 cm
40 – 50 cm
Upevnenie trámu terasy

Každý koniec hranolu by mal ležať na opore a môže byť priskrutkovaný o pevný podklad. Odporúčame ponechať medzeru medzi podkladom a hranolom cca 3 až 5 mm (2 – 10 mm, ak vieme zmeniť nákres).

Terasové dosky

Montáž terasových dosiek dodá vašej terase konkrétnu podobu. Blížite sa do cieľa. Ak ste všetko spravili správne, terasové dosky namontujete pomerne rýchlo a ľahko. Stanú sa korunou vašej terasy. Podklad i nosné hranoly už ostávajú navždy ukryté.

Medzery medzi terasovými doskami

Drevo je živý materiál. Vlhkosť vzduchu spôsobuje rozpínanie, sucho naopak zosychanie dosiek. Podľa obsahu vlhkosti terasových dosiek preto ponechajte medzi doskami dostatočné medzery vo vzdialenosti 4 až 7 mm. Správna vzdialenosť medzi doskami poskytuje priestor pre rozmerové zmeny dosiek v závislosti na počasí bez poškodenia povrchu terasových dosiek. Pre rýchlu, presnú a rovnomernú montáž dilatačných medzier môžete využiť vymedzovače SPAX spacer.

Skrutky pre drevené terasy
Pri montáži terasových dosiek odporúčame dodržať niekoľko pravidiel. Ak chcete zabezpečiť terase dlhú životnosť, používajte iba špeciálne skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele označené skratkou A2. Nerezové skrutky A2 sú vhodné pre vonkajšie použitie či vlhké vnútorné priestory.Pre styk so slanou či chlórovanou vodou zvoľte nerezovéskrutky s vyššou prímesou nerezovej oceli označenej A4.

Dosky prichyťte ku každému hranolu dvoma skrutkami na každej strane. Skrutky, musia byť minimálne dvojnásobne dlhšie ako je hrúbka terasovej dosky. Dodržiavajte aspoň 2 cm vzdialenosť medzi skrutkou a bočnou stranou dosky. Myslite aj na to, aby presahy koncov dosiek neboli viac ako 5 až 10 cm. Inak by mohlo dôjsť k ohýbaniu koncov.

Zapustenie skrutiek do terasy

Pre jednoduchšiu prácu s terasovými doskami vám odporúčame otvory pre skrutky navŕtať vopred. Napríklad pre skrutky v priemere 5mm , navŕtajte otvory s priemerom 4 mm. Ani hlava skrutky by nemala vyčnievať. Zapustite ju v jednej rovine s povrchom dosky. Ak použijete napr. SPAX vrták otvor pre skrutku a hlavičku skrutky vyvŕtate jedným pohybom. Odpadne Vám týmto zdĺhavé vymieňanie vrtáku a zahlbováku v skrutkovači . Taktiež zabránite tvorbe triesok okolo hlavičky skrutky.

Montáž terás pomocou sťahováku

Kolísanie teploty či vlhkosti často spôsobuje ohýbanie dosiek. Na montáž prehnutých dosiek využite sťahováky napr. SPAX Kaiman. Dosku najskôr priskrutkujte na kraji, postupne ju priťahujte pomocou sťahováku na podkladové hranoly. Vždy dodržujte zvolenú vzdialenosť medzier medzi doskami.

Vzdialenosť terasy od steny

V prípade montáže podlahovej plochy upevnenej o stenu alebo iný pevný predmet, je potrebné zabezpečiť dostatočnú medzeru medzi koncami resp. stranami dosiek a stenou resp. pevným predmetom. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným problémom s nerovnomernou rozťažnosťou, odporúčame vám dodržať vzdialenosť minimálne 10 až 15 mm od všetkých pevných prekážok.

Pozn. Tvrdé tropické drevo môže obsahovať Tanín, ktorý síce zvyšuje odolnosť dosiek, no dážď často spôsobuje jeho vyplavovanie vo forme hnedej kvapaliny. Z tohto dôvodu je potrebné vyhýbať sa priamemu, nechránenému kontaktu s omietnutými alebo inými stenami a podlahami.