Potrebujete pomoc?

0948-987-808 e-mail: info@parkettstore.sk

Otvorenie dverí

Dvere otočné – najčastejšie sa vyskytujúci a používaný typ dverí. Vďaka variabilite rozmerov a tvarov je možné nimi vybaviť prakticky každý stavebný otvor. Pri rozhodovaní pre ich použitie v interiéry je dôležité myslieť na správnu orientáciu ich otvárania a s tým, že pri a po otvorení zaberajú priestor, ktorý musí byť voľný. Musí byť zabezpečené, aby dvere po celej trajektórii pri otváraní nekolidovali s inými zariaďovacími predmetmi, prípadne s inými dverami. Pozornosť venujte aj faktu, že dvere v otvorenom stave vytvárajú prekážku, takže ani pootvorené alebo plne otvorené by nemali zasahovať do komunikačných zón v interiéry.

Dvere posuvné na stenu – esteticky zaujímavý a praktický systém ako zabezpečiť uzatvorenie priestoru v miestach kde by použitie otočných dverí vytváralo prekážky v komunikačných zónach interiéru. Ušetria veľký objem priestoru a preto sa často používajú v malometrážnych bytoch prípadne v malých priestoroch. Pri ich návrhu je potrebné počítať s voľným priestorom na ich odsunutie. Tento priestor musí byť veľký minimálne tak ako sú veľké samotné dvere. V priestore, do ktorého sa budú dvere odsúvať by sa nemali nachádzať vypínače, zásuvky a iné zo steny vyčnievajúce a často používané ovládače. Dvere je možné vybaviť uzamykateľným kovaním, takže aj v tomto parametri plnohodnotne nahradia dvere otočné. Je možné vybrať z viacerých systémov posuvných mechanizmov, od viditeľných, až po dizajnové skvosty, kde sa posuvný mechanizmu pri uzatvorených dverách celý skryje za samotné dvere.

Dvere lamelové – ich použitie je určené nedostatkom priestoru v interiéry a nemožnosťou použiť dvere posuvné. Špecialny mechanizmus umožňuje jednoduché otvárania zatváranie. Pri ich výbere si je potrebné uvedomiť, že sa tieto dvere pri ich otvorení skladajú do priestoru medzi zárubňami a tým zužujú jeho celkovú priechodziu šírku o min. dvojnásobok svojej hrúbky (cca 8 - 10 cm). Vzhľadom na použitie špecialneho vodiaceho mechanizmu v hornej časti zárubne je tieto dvere možné použiť iba pri stavebných otvoroch, ktorých šírka ostenia je min. 120 mm a výška stavebného otvoru min. 2040 mm.

Dvere výkyvné – sa používajú najme v priestoroch s intenzívnym pohybom a tam kde je požadované otváranie dverí okrem manuálneho aj pohybom tela. Svoje uplatnenie nachádzajú najmä vo verejných budovách (nemocnice, pošty, stanice, chodby, .... )

Dvere posuvné do púzdra – veľmi sofistikovaný systém, ktorý maximálne šetrí priestor a umožňuje dvere pri ich otvorení prakticky ,,zneviditeľniť,,. Atraktívne a často používané dizajnové riešenie. Na jeho použitie je potrebné myslieť už v štádiu hrubej stavby nakoľko špeciálne púzdra, do ktorých sa dvere odsúvajú musia byť ukryté pod omietkou. Púzdra je možné samozrejme do interiéru domontovať aj dodatočne a následne ich prekryť sadrokartónovou stenou a finálnou omietkou. Pri tom je ale určite potrené počítať so stavebnými prácami, so zmenšením priestoru a rozšírením hrúbky steny, na ktorú budú púzdra pripevnené.

- Orientácia posuvných dverí - ľavé dvere – pravé dvere.
Pri pohľade na zatvorené dvere zo strany kde je vidieť posuvný mechanizmus resp. garnižu zakrývajúcu tento mechanizmus určíme orientáciu podľa smeru, do ktorého budeme dvere otvárať – odsúvať.

- Orientácia otočných dverí – ľavé dvere – pravé dvere.
Pri pohľade na zatvorené dvere zo strany, na ktorej vidíme závesy (pánty) určíme podľa ich umiestnia orientáciu dverí. Pokiaľ budú pri takomto pohľade závesy (pánty) na ľavej strane potrebujte dvere ľavé, v opačnom prípade potrebujete dvere pravé.