Potrebujete pomoc?

0948-987-808 e-mail: info@parkettstore.sk

Typy terasových dosiek

AKÉ DREVO SI VYBRAŤ NA STAVBU TERASY?

Pri výbere správnej dreviny na stavbu terasy sa zamerajte nielen na spôsob využívania či umiestnenie terasy. Dôležité sú aj fyzikálne vlastnosti drevín a iné podmienky, ktoré majú vplyv na plnohodnotné a dlhodobé využitie terasy.

Kritériá výberu – trvanlivosť, pevnosť, stabilita a hustota dreva
Vonkajší vzhľad – farba, kresba dreva či profil, sú vecou vkusu. Pri výbere určite venujte pozornosť aj kritériám, akými sú trvanlivosť, pevnosť, stabilita a hustota dreva.
1. Trvanlivosť dreva alebo celková kapacita dreva
Na trvácnosť dreva, ako prírodného materiálu, vplývajú rôzne biologické faktory. Škodlivé účinky húb a ďalších organizmov spôsobujú rozklad dreva. Ďalším nepriateľom, ktorý výrazne ovplyvňuje trvácnosť dreva je vlhkosť. Pri nákupe sa zamerajte na drevo s vyššou hustotou, nakoľko je menej pravdepodobné, že dôjde k hnilobe. Pokiaľ je terasa vystavovaná dlhodobo vlhkosti nad 20-22% (v exteriéri je stále táto vlhkosť), tak dochádza k rozkladu dreva. Pri plánovaní a výstavbe terasy zabráňte vytvoreniu „pascí na vodu“, voda z terasy musí voľne odtekať. Nezabudnite zamedziť zmáčaniu čelných koncov dosiek, doporučené pravidlá dodržiavajte aj pre nosné konštrukcie. Trvanlivosť predĺžite, ak obmedzíte aj priamy kontakt dreva s povrchom, na ktorom sa môže voda hromadiť- napríklad pórovité kamene. Najúčinnejšie kontaktom s vodou zabránite nepremokavou izoláciou alebo vzduchovou medzerou. Dostatočné odvetranie je najlepším spôsobom ako zabrániť prebytočnej vlhkosti dreva.
Norma BS EN 350-1 rozpoznáva 5 tried prirodzenej odolnosti dreva, resp. odolnosti jadra pri napadnutí drevokaznými plesňami. Drevo s triedou 1 (veľmi trvanlivé – Ipe, Cumaru, Teak….), 2 (trvanlivé – Bangkirai, Garapa…) a 3 (mierne trvanlivé – Kempas) môžete použiť aj na vonkajšie použitie bez nutnosti ochranného ošetrenia. Drevo s triedou 4 (slabo trvanlivé – Smrek) a 5 (netrvanlivé – Buk) odporúčame pred vonkajším použitím ošetriť ochranným prostriedkom.
Norma DIN EN 350-2 uvádza, aké prirodzené rezistentné vlastnosti proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hnilobe vykazujú rôzne druhy dreva. Vrámci piatich tried rozlišuje životnosť od 5 až po 25 rokov.

2. Pevnosť, zaťaženie terasy
Pri výbere správnej dreviny na stavbu terasy zohráva úlohu aj účel, na aký ju budete využívať. Koľko ľudí či nábytku musí uniesť. Terasa musí mať dostatočnú pevnosť. Najčastejšia je bežná domáca terasa pre malý počet osôb a niekoľkými kusmi nábytku. Ak však chcete na terasu umiestniť krb či bazén, musíte počítať s vyššou potenciálnou záťažou než býva priemer. Pre terasy s vysokou záťažou, v miestach verejného prístupu, odporúčame radšej použiť husté a tvrdé tropické dreviny než mäkké dreviny z ihličnanov.

Pre zvýšenie pevnosti terasy odporúčame radšej znížiť vzdialenosť medzi nosnými prvkami než použiť hrubšie dosky. Zvýšenie frekvencie nosných prvkov je totiž menej nákladné.

Triesky? Kvôli bezpečnej chôdzi po vašej drevenej terase sa vždy informujte, do akej miery dochádza pri vybranom druhu dreva k tvorbe triesok.
3. Stabilita- rozmerová/ objemová stálosť dreva
Drevo je materiál, ktorý mení svoje rozmery podľa okolitých podmienok. Prijíma vlhkosť priamo (pri daždi) alebo zo vzduchu (vzdušná vlhkosť). Vplyvom pôsobenia rôznej vlhkosti dochádza k rozmerovej zmene a tým aj k určitým odchýlkam dosiek. Pri zosychaní drevo zmenšuje rozmery a objem v dôsledku poklesu vody viazanej v bunkách stien dreva. Pri nabobtnaní sa rozmer a objem dreva zväčšuje. Dosky sa môžu v priebehu roka roztiahnuť alebo stiahnuť až o niekoľko milimetrov. Čím menšia je zmena rozmeru, tým menšia je pravdepodobnosť deformácie dosky – drevo je stabilnejšie. Jednotlivé druhy dreva sa vzhľadom k prijímaniu vlhkosti správajú odlišne. Stupnica rozmerovej stálosti, od 1 do 5 bodov, určuje stabilitu každej dreviny. Pri nákupe odporúčame vyberať dreviny s vyššou bodovou hodnotou a pri stavbe terasy dodržiavať správne dilatačné špáry.
Je veľmi dôležité vedieť, akým spôsobom bolo drevo sušené. Pre terasy sa používa typ sušenia označené ako AD alebo KD. Skratka AD (Air dried) znamená, že drevo bolo sušené vzduchom, kým skratka KD (Kiln dried) znamená sušenie v komore na vlhkosť 18+/- 2%.

4. Hustota dreva
Na hmotnosť dreveného produktu vplýva hustota – základná štruktúra dreva a vlhkosť. Hustota dreva sa medzi jednotlivými druhmi drevín výrazne odlišuje a meria sa v kg/m 3 (kilogramoch na metre kubické). Hustota každého druhu dreva je udávaná pri 12% vlhkosti. Rozlišujeme päť kategórii – veľmi ľahké (do 300 kg/m3), ľahké (300 – 500 kg/m3 ), stredné (500 -700 kg/m3), ťažké (700 – 900 kg/m3) a veľmi ťažké (nad 900kg/m3).