Potrebujete pomoc?

0948-987-808 e-mail: info@parkettstore.sk

Zloženie dverí

Okrem materiálov použitých na povrchovú úpravu dverí o celkových, najmä mechanických vlastnostiach dverí, rozhodujú materiály použité na konštrukciu dverí. Tieto materiály sú väčšinou ukryté pod opláštením dverí a materiálmi tvoriacimi povrch dverí. Ich vplyv na celkové vlastnosti dverí a tým aj na ich hodnotu sú však zásadné. To sú dôvody prečo je dôležité pri kúpe dverí poznať informácie nielen o type povrchovej úpravy ale aj o konštrukcii a skladbe materiálov, z ktorých sú dvere vyrobené. Zjednodušene je možné rozdeliť zloženie dverí do nasledovných položiek:

Rám dverí – materiál použitý na jeho výrobu a rozmerové parametre sú rozhodujúcimi činiteľmi ovplyvňujúcimi pevnosť, stabilitu a rozmerovú presnosť dverí. Najčastejšie používanými materiálmi na jeho výrobu sú smrekové drevo, alebo mdf dosky. V prípade smrekového rámu je dôležitá vlhkosť dreva a dĺžkové nadpájanie lamiel použitých na konštrukciu rámu. Pokiaľ nie je drevo dostatočne vysušené, alebo je dokonca presušené, dvere sa pri používaní prehnú a zle priliehajú v zárubni, prípadne sa nedajú zatvoriť a uzamknúť. To sa môže stať aj v prípade, že je použitý rám veľmi úzky a dvere sú pri používaní namáhane veľkou zmenou teplotu a vlhkostí (dvere oddeľujúce miestnosti s výrazne rozdielnymi teplotami a vlhkosťou napr. kúpeľne, komory, šatníky ...). V prípade použitia MDF dosky je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim najmä pevnosť uchytenia kovania dverí smer otočenia rámu voči smeru uchytenia závesov. Pokiaľ je smer uchytenia závesov rovnobežný so smerom roviny lisovania MDF dosky, tak sa závesy pri používaní veľmi rýchlo uvoľnia a dvere ovisnú. Následne pri otváraní a zatváraní zapierajú o podlahu a obložky zárubne. Dokonca môže pri ťažších dverách (dvere s veľkou presklenou časťou) dôjsť k uvoľneniu tohto spoja a znehodnoteniu dverí.

Ideálny stav je preto pri použití rámu z MDF, aby bol tento orientovaný smerom kolmo na smer uchytenia závesov. Odolnosť takéhoto spoja následne garantuje dlhodobú pevnosť a životnosť dverí.

Použitie iných materiálov na výrobu rámu dverí je ojedinelé a keď sa tak stáva, je to iba v prípade skutočne veľmi lacných variant dverí, ktorých životnosť určite nepresiahne 2 roky.

Niektorí výrobcovia na zvýšenie pevnosti a zlepšenie kvality svojich dverí používajú aj dodatočné vystuženie rámu.

Rez dverí so smrekovým rámom a výplňou

Dvere s rámom s MDF dosky a výplňou z papierovej voštiny

Rez dverí s vystuženým MDF rámom a výplňou z papierovej voštinys

Vnútorná výplň dverí – najčastejšie používaným materilálom je papierová voština so štruktúrou včelieho plástu. Táto zvyšuje odolnosť dverí voči prierazu, zlepšuje akustické vlastnosti dverí (nepriezvučnosť) a taktiež napomáha k zlepšeniu tvarovej a rozmerovej stability dverí.

Ďalším často používaným materilálom je odľahčená DTD doska, vďaka ktorej dvere získajú na pevnosti, výrazne sa zníži odolnosť voči prierazu, výrazne sa zlepšia akustické vlastnosti dverí a taktiež tvarová a rozmerová stabilita dverí.
Okrem uvedených materiálov sa ešte môžete stretnúť s používaním rôznych iných materiálov (napr. minerálna vlna pri protipožiarnych dverách), ktorých účel použitia vám objasnia predajcovia priamo pri prezentácii výrobkov jednotlivých výrobcov, prípadne na základe vašej špecifickej požiadavky na niektoré vlastnosti dverí pre vás navrhnú.

Dverný plášť a povrchová úprava dverí – dôležitá súčasť dverí ovplyvňujúca v kombinácii s použitým materiálom na povrchovú úpravu životnosť a pevnosť dverí. Najčastejšie používaná HDF doska – doska vyrábaná z drevného vlákna s vysokým stupňom zhustenia. Použitie tenkej drevotrieskovej dosky na opláštenie dverí sa vyskytuje iba v najlacnejších variantach ponúkaných dverí.

Výplne dverných otvorov – sklá a rôzne kazety sú dôležitým estetický výrazovým prvkom. Pri výbere je možné siahnúť do širokej ponuky, vďaka ktorej môžete dvere a interier presvetliť, zvýšiť jeho intimitu, zladiť s okolitým interiérom. V každom prípade je dôležité uvedomiť si, že čím viac skla bude na dverách použité, tým budú dvere ťažšie a budú viac zaťažovať samotný rám a zárubňu. Práve preto je dôležité neobmedzovať sa pri výbere tvaru a veľkosti skla ale poznať – prípadne nechať si poradiť správne zloženie dverí a najmä zárubní, aby dvere dlhodobo mohli plniť funkciu, pre ktorú si ich kupujete.

Štítkové
Rozetové

Dverové kovania: závesy - pánty spojovacie súčiatky a zámky, kľučky, doplnky - vetracie mriežky, kukátka ... Téma veľmi obsiahla a preto z nej vyberieme iba časť informácií, ktoré by ste pri výbere a skladení budúcich dverí mali poznať.
Závesy – pánty – dôležitý je najmä výber tvaru a farby , tak aby esteticky ladil s použitou kľučkou .
Zámky – k výberu sa používajú najmä 3 základné alternatívy a to zámok dozický, zámok s fab vložkou, wc zámok. Pri výbere wc zámku je dôležité vybraž aj odpovedajúcu kľučku k takémuto typu zámku.
Kľučky – nepreberné množstvo rôznych tvarových, materiálových a farebných prevedení z katalógov mnohých výrobcov určite uspokojí nároky každého zákazníka. Spomenieme iba dva základe typové rozdiely.

Kľučky štítkové: - pri nákupe je dôležité poznať presný rozmer rozteče(vzdialenosť strelky a kľúčovej dierky) zámku v dverách
Kľučky rozetové: - v súčasnosti najpoužívanejší variant vďaka ich dizajnovému riešeniu, šírke ponuky a nezávislosti od použitej rozteče zámku dverí

Doplnky: - rôzne madlá, kukátka, vetracie mriežky sa používaju pre zabezpečenie dodatočných špeciálnych požiadaviek na dvere a ich otváranie.