Podlahový systém CERESIT

Henkel – špičkový svetový výrobca lepidiel

 Henkel Group so svojimi špičkovými značkami ľuďom uľahčuje, spríjemňuje a skrášľuje životy. Zakladateľa spoločnosti Fritza Henkela je možné bez preháňania aj po viac než 130 rokoch nazvať priekopníkom na poli lepidiel. Spoločnosť Henkel dnes s pýchou pon.ka prvotriedne výrobky – na priemyseln. použitie, pre remeseln.kov aj bežných použ.vateľov. Šk.la z.kazn.kov Henkel je rovnako r.znorod. a fascinuj.ca ako šk.la možných aplik.ci.. Dnes sa lepidl. Henkel použ.vaj. pri pestovan. kvet.n na stabiliz.ciu kr.žených rastl.n, v leteckom priemysle na znižovanie hmotnosti alebo v lek.rstve na lepenie sietnice – to len aby sme uviedli aspoň niekoľko pr.kladov aplik.ci..

CERESIT

Ceresit m. za sebou viac než 110-ročn. trad.ciu. V značke Ceresit sa sn.bi trad.cia a pokrok, ktor. splývaj. do jednoliateho pr.du pokrokových produktov. Vďaka najmodernejš.m technol.gi.m dnes m.že Ceresit pon.knuť široký rad vysokokvalitných výrobkov. Mnoh. stavebn. pr.ce nie je možn. vykonať pomocou jednoduchých produktov a riešen.. Preto Ceresit stavia na zložitých produktových syst.moch, ktorých zložky s. navz.jom dokonale zladen. – od obkladov až po podlahy, fas.du a strešn. krytiny. Všetky syst.my, ktor. Ceresit pon.ka, s. veľmi bezpečn. pri aplik.cii a jednoducho sa s nimi pracuje. Znamen. to .sporu času aj n.kladov pre ich použ.vateľa. Ceresit – stavebná kvalifikácia, ktorej môžete veriť.

Inovácie – jedna z našich silných stránok

Najv.čšou motiv.ciou značky Ceresit je bezpečnejšia, ľahšia a zdravšia každodenn. pr.ca podlah.rov. Naše produkty s. preto neust.le optimalizovan. a modernizovan.. Inov.cie, ako ich ch.peme u n.s, formuj. trh. K tomu patr. napr.klad „bezprašn. technol.gia“ na samonivelizačn. hmoty, ktor. zaisťuje zdrav. pracovn. prostredie a čistotu pri stavebných .prav.ch. Ďalš.m pr.kladom je technol.gia FLEXTEC™ pre elastick. lepidl., ktor. umožňuje dokonale hladk. nan.šanie a aplik.ciu bez použitia rozp.šťadiel, vody alebo izokyan.tu. Alebo „technol.gia ultrahladk.ho povrchu“, ktor. sa využ.va v našich samonivelizačných hmot.ch, aby sa zn.žila spotreba lepidla a aby sa nemuselo vykon.vať dodatočn. prebrusovanie

Filter produktov
Zobrazenie:
Zoradiť:

Cenový filter

od
do

Dostupnosť

Disperzný penetračný náter na nasiakavé potery a betónové podlahy. Penetračný náter sa používa pred použitím samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na predbežnú úpravu nasiakavých podkladov, ako sú cementové potery, betónové podlahy, anhydritové potery, suché podlahové dosky. Je vhodný aj pred priamym použitím disperzných lepidiel Ceresit na nasiakavých podkladoch. Ceresit R 777 neslúži ako izolácia proti vlhkosti.
52,20 s DPH / ks
43,50 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900002
R 766 je univerzálny rýchloschnúci penetračný náter na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Penetračný náter s veľmi nízkymi emisiami nanášaný pred použitím samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na rôzne podklady ako cementové potery a betónové podklady, anhydritové potery, stierkové hmoty, suché podlahové dosky, potery z liateho asfaltu, kamenné podlahy a keramické dlažby aj drevené doskové podlahy. Je vhodný aj pred priamym lepením disperznými a dvojzložkovými polyuretánovými lepidlami Ceresit na vhodných podkladoch. Ceresit R 766 neslúži ako izolácia proti vlhkosti. Vlastnosti: • vysokokoncentrovaný – vysoká výdatnosť • mnohostranne použiteľný • vhodný pod parkety • rýchloschnúci
107,52 s DPH / ks
89,60 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900003
Ceresit RS 88 je univerzálna vyrovnávacia hmota pre hrúbky vrstvy 1-100 mm v jednej pracovnej operácii. Len pre použitie v interiéri. Má veľmi nízke vnútorné pnutie a umožňuje rýchlu následnú pokládku podlahovín. Vhodná na vodorovné plochy a vďaka variabilnej konzistencii aj na zvislé plochy (napr. podstupnice). Ceresit RS 88 je ideálna na vyrovnávanie betónových podláh a poterov, na vypĺňanie otvorov, dier a priehlbín v podkladoch , na stierkovanie a vytváranie nábehov. Pri hrúbkach nad10 mm odporúčame primiešať max. 30% ohňom sušeného kremičitého piesku, zrnitosť 0-2 mm. Pri hrúbkach nad 30 mm primiešajte ohňom sušený kremičitý piesok so zrnitosťou 0-4 mm. Ceresit RS88 nie je určená na celoplošné stierkovanie (max. plocha: 4 m2 ), na vytváranie poterov a ani ako konečná povrchová úprava. Spĺňa najvyššie požiadavky na bezpečnosť pripráci, kvalitu ovzdušia počas spracovania vo vnútorných priestoroch a ekológiu.
59,40 s DPH / ks
49,50 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900004
P 625 je polyuretánové dvojzložkové lepidlo na parkety a lamináty. Dvojzložkové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel je vhodné na lepenie všetkých druhov drevených podláh, drevenej klátikovej dlažby, laminátových podláh, LVT. Je ho možné použiť na nasiakavých aj nenasiakavých podkladoch ako minerálne potery, suché doskové systémy, drevotrieskové a OSB dosky, samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné pod parkety, prírodný kameň, keramickú dlažbu a terazzo.
124,08 s DPH / ks
103,40 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900011
AS 1 Rapid je samonivelizačná podlahová hmota na báze kalciumsulfátua hrúbku vrstvy 1 – 20mm v jednej pracovnej operácii. Vhodná pod parkety pri použití elastických lepidiel Ceresit. Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh. Je vhodná na použitie na potery a betón, keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo, drevené a suché skladby (napr. DTD, OSB), podklady s pevnými a vodovzdornými zvyškami lepidiel, liaty asfalt do hrúbky 10mm pred kladením podlahových krytín.
33,60 s DPH / ks
28 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900005
DG je anhydritová samonivelizačná podlahová hmota na hrúbku vrstvy 3 – 30mm v jednej pracovnej operácii. Ceresit DG je určená na vyrovnanie vodorovných betónových podláh, cementových a anhydritových poterov (vr. poterov s podlahovým vykurovaním), magnezitových poterov, podkladov z liateho asfaltu,dlažby, kameňa a pod. Slúži ako podklad pred kladením podlahových krytín. Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.
20,70 s DPH / ks
17,25 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900006
Disperzný penetračný náter na nasiakavé potery a betónové podlahy. Penetračný náter sa používa pred použitím samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na predbežnú úpravu nasiakavých podkladov, ako sú cementové potery, betónové podlahy, anhydritové potery, suché podlahové dosky. Je vhodný aj pred priamym použitím disperzných lepidiel Ceresit na nasiakavých podkladoch. Ceresit R 777 neslúži ako izolácia proti vlhkosti.
58,26 s DPH / ks
48,55 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900001
DX je cementová samonivelizačná podlahová hmota na hrúbku vrstvy 0,5 – 10mm v jednej pracovnej operácii. Používa sa pred kladením podlahových krytín, ako sú dlažby, koberce, PVC, korok, prírodné linoleum, plávajúce podlahy, či pod priame lepenie parkiet. Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh. Je vhodná na použitie na cementové a anhydritové potery, betónové a cementové podlahy, keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo.
33,90 s DPH / ks
28,25 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900007
K 188 je špeciálne disperzné lepidlo na PVC a CV krytiny na nasiakavé podklady. Vysoko hodnotné, silno lepiace disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel na lepenie homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásoch a dielcoch, mäkčených PVC, textilných krytín s penovým a PVC rubom, flexibilných quarzvinylových dielcov, nasiakavých podkladov. Na gumové krytiny, ako napr. Noraplan, použite disperzne lepidlo Ceresit K 188 E.
101,22 s DPH / ks
84,35 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900008
K 188 E je špeciálne disperzné lepidlo EXTRA na PVC, CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, v najvyššej úžitkovej kvalite a s mimoriadnou lepiacou schopnosťou je určené na lepenie homogénnych a heterogénnych PVC v pásoch a štvorcoch, polyolefínových podlahových krytín v pásoch, CV podlahových krytín, vinylových dielcov (napr. Thermofix), kaučukových krytín do hrúbky 2,5mm (napr. NORAPLANU) s hladkou brúsenou rubovou stranou vo forme pásov a štvorcov, textilných podlahových krytín s latexovanou, penovou PU a PVC rubovou stranou na podlahy, steny a strop, na nasiakavé a nenasiakavé podklady.
59,88 s DPH / ks
49,90 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900010
K 188 E je špeciálne disperzné lepidlo EXTRA na PVC, CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, v najvyššej úžitkovej kvalite a s mimoriadnou lepiacou schopnosťou je určené na lepenie homogénnych a heterogénnych PVC v pásoch a štvorcoch, polyolefínových podlahových krytín v pásoch, CV podlahových krytín, vinylových dielcov (napr. Thermofix), kaučukových krytín do hrúbky 2,5mm (napr. NORAPLANU) s hladkou brúsenou rubovou stranou vo forme pásov a štvorcov, textilných podlahových krytín s latexovanou, penovou PU a PVC rubovou stranou na podlahy, steny a strop, na nasiakavé a nenasiakavé podklady.
117 s DPH / ks
97,50 € bez DPH / ks
Dodávka do 30 dní
Obj. čislo: CH0900009
yyyyyyy