Podlahový systém CERESIT

Henkel – špičkový svetový výrobca lepidiel

 Henkel Group so svojimi špičkovými značkami ľuďom uľahčuje, spríjemňuje a skrášľuje životy. Zakladateľa spoločnosti Fritza Henkela je možné bez preháňania aj po viac než 130 rokoch nazvať priekopníkom na poli lepidiel. Spoločnosť Henkel dnes s pýchou pon.ka prvotriedne výrobky – na priemyseln. použitie, pre remeseln.kov aj bežných použ.vateľov. Šk.la z.kazn.kov Henkel je rovnako r.znorod. a fascinuj.ca ako šk.la možných aplik.ci.. Dnes sa lepidl. Henkel použ.vaj. pri pestovan. kvet.n na stabiliz.ciu kr.žených rastl.n, v leteckom priemysle na znižovanie hmotnosti alebo v lek.rstve na lepenie sietnice – to len aby sme uviedli aspoň niekoľko pr.kladov aplik.ci..

CERESIT

Ceresit m. za sebou viac než 110-ročn. trad.ciu. V značke Ceresit sa sn.bi trad.cia a pokrok, ktor. splývaj. do jednoliateho pr.du pokrokových produktov. Vďaka najmodernejš.m technol.gi.m dnes m.že Ceresit pon.knuť široký rad vysokokvalitných výrobkov. Mnoh. stavebn. pr.ce nie je možn. vykonať pomocou jednoduchých produktov a riešen.. Preto Ceresit stavia na zložitých produktových syst.moch, ktorých zložky s. navz.jom dokonale zladen. – od obkladov až po podlahy, fas.du a strešn. krytiny. Všetky syst.my, ktor. Ceresit pon.ka, s. veľmi bezpečn. pri aplik.cii a jednoducho sa s nimi pracuje. Znamen. to .sporu času aj n.kladov pre ich použ.vateľa. Ceresit – stavebná kvalifikácia, ktorej môžete veriť.

Inovácie – jedna z našich silných stránok

Najv.čšou motiv.ciou značky Ceresit je bezpečnejšia, ľahšia a zdravšia každodenn. pr.ca podlah.rov. Naše produkty s. preto neust.le optimalizovan. a modernizovan.. Inov.cie, ako ich ch.peme u n.s, formuj. trh. K tomu patr. napr.klad „bezprašn. technol.gia“ na samonivelizačn. hmoty, ktor. zaisťuje zdrav. pracovn. prostredie a čistotu pri stavebných .prav.ch. Ďalš.m pr.kladom je technol.gia FLEXTEC™ pre elastick. lepidl., ktor. umožňuje dokonale hladk. nan.šanie a aplik.ciu bez použitia rozp.šťadiel, vody alebo izokyan.tu. Alebo „technol.gia ultrahladk.ho povrchu“, ktor. sa využ.va v našich samonivelizačných hmot.ch, aby sa zn.žila spotreba lepidla a aby sa nemuselo vykon.vať dodatočn. prebrusovanie

Filter produktov
Zobrazenie:
Zoradiť:

Typ

Disperzný penetračný náter na nasiakavé potery a betónové podlahy

 • viaže prebytočný prach
 • uzatvára póry v potere, a tým znižuje nasiakavosť
 • rýchle schnutie
 • mimoriadne výdatný

 Penetračný náter sa používa pred použitím samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na predbežnú úpravu nasiakavých podkladov, ako sú cementové potery, betónové podlahy, anhydritové potery, suché podlahové dosky. Je vhodný aj pred priamym použitím disperzných lepidiel Ceresit na nasiakavých podkladoch. Ceresit R 777 neslúži ako izolácia proti vlhkosti

7,16 s DPH / kg
5,97 € bez DPH / kg
Na sklade 20 kg
Obj. čislo: CH0900002

R 766 Univerzálny ry´chloschnúci penetračny´ náter na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

 • vysokokoncentrovany´ – vysoká vy´datnosť
 • mnohostranne použiteľny´
 • vhodny´ pod parkety
 • ry´chloschnúci

Penetračny´ náter s veľmi nízkymi emisiami nanášany´ pred použitím samonivelizačny´ch a vyrovnávacích hmôt Ceresit na rôzne podklady:
- cementové potery a betónové podklady
- anhydritové potery
- stierkové hmoty
- suché podlahové dosky
- potery z liateho asfaltu
- kamenné podlahy a keramické dlažby
- drevené doskové podlahy.
Je vhodny´ aj pred priamym lepením disperzny´mi a dvojzložkovy´mi polyuretánovy´mi lepidlami Ceresit na vhodny´ch podkladoch. Ceresit R 766 neslúži ako izolácia proti vlhkosti.

8,27 s DPH / kg
6,89 € bez DPH / kg
Dodávka do 14 dní
Obj. čislo: CH0900003
RS 88 Renovačná vyrovnávacia hmota Na stierkovanie a pristierkovanie na hrúbku vrstvy 1 – 100 mm v jednej pracovnej operácii • upraviteľná konzistencia na vyplňovanie otvorov, stierkovanie a pristierkovanie • na schody, podesty, otvory v potere a podlahe a veľké nerovnosti • veľmi ry´chlo presychajúca a tvrdnúca • umožňuje ry´chle položenie krytiny • veľká pevnosť a nízke pnutie Univerzálna vy´plňová hmota RS 88 umožňuje ry´chle položenie krytiny a je určená na renováciu podkladov na zvisly´ch a vodorovny´ch plochách. Zodpovedajúcim dávkovaním vody je možné nastaviť jej hustotu od stabilnej až po elastickú. Na plošné stierkovanie použite vhodné samonivelizačné vyrovnávacie hmoty Ceresit. Určená na použitie v interiéri v suchy´ch priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.
45,18 s DPH / ks
37,65 € bez DPH / ks
Na sklade 3 ks
Obj. čislo: CH0900004
P 625 Polyuretánové dvojzložkové lepidlo Na parkety a lamináty • na všetky druhy dreveny´ch podláh • vytvrdzuje nezávisle od hrúbky vrstvy • neobsahuje rozpúšťadlá a vodu Dvojzložkové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel je vhodné na lepenie: - všetky´ch druhov dreveny´ch podláh - drevenej klátikovej dlažby - laminátovy´ch podláh - LVT Je ho možné použiť na nasledujúcich nasiakavy´ch aj nenasiakavy´ch podkladoch: - minerálne potery - suché doskové systémy, drevotrieskové a OSB dosky - samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné pod parkety - prírodny´ kameň, keramickú dlažbu a terazzo.
95,52 s DPH / ks
79,60 € bez DPH / ks
Dodávka do 14 dní
Obj. čislo: CH0900011
AS 1 Rapid - Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota Na hrúbku vrstvy 1 – 20 mm v jednej pracovnej operácii • vytvára mimoriadne hladké povrchy • veľmi nízke vnútorné pnutie • vysoká vy´sledná pevnosť a odolnosť proti vzniku prasklín • vhodná na renovácie • samonivelizačná a čerpateľná Vhodná na použitie na: - potery a betón - keramickú dlažbu, prírodny´ kameň, terazzo - drevené a suché skladby (napr. DTD, OSB) - podklady s pevny´mi a vodovzdorny´mi zvyškami lepidiel - liaty asfalt do hrúbky 10 mm pred kladením podlahovy´ch krytín. Vhodná pod parkety pri použití elasticky´ch lepidiel Ceresit. Určená na použitie v interiéri v suchy´ch priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh
31,56 s DPH / ks
26,30 € bez DPH / ks
Na sklade 6 ks
Obj. čislo: CH0900005
DG - Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota Na hrúbku vrstvy 3 – 30 mm v jednej pracovnej operácii • vytvára mimoriadne hladké povrchy • veľmi nízke vnútorné pnutie • veľmi dobrá schopnosť rozlievať sa • vhodná na podlahové vykurovanie • samonivelizačná a čerpateľná Ceresit DG je určená na vyrovnanie vodorovny´ch betónovy´ch podláh, cementovy´ch a anhydritovy´ch poterov (vr. poterov s podlahovy´m vykurovaním), magnezitovy´ch poterov, podkladov z liateho asfaltu, dlažby, kameňa a pod. Slúži ako podklad pred kladením podlahovy´ch krytín. Určená na použitie v interiéri v suchy´ch priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.
15,18 s DPH / ks
12,65 € bez DPH / ks
Na sklade 44 ks
Obj. čislo: CH0900006

Disperzný penetračný náter na nasiakavé potery a betónové podlahy

 • viaže prebytočný prach
 • uzatvára póry v potere, a tým znižuje nasiakavosť
 • rýchle schnutie
 • mimoriadne výdatný

 Penetračný náter sa používa pred použitím samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na predbežnú úpravu nasiakavých podkladov, ako sú cementové potery, betónové podlahy, anhydritové potery, suché podlahové dosky. Je vhodný aj pred priamym použitím disperzných lepidiel Ceresit na nasiakavých podkladoch. Ceresit R 777 neslúži ako izolácia proti vlhkosti

4,01 s DPH / kg
3,34 € bez DPH / kg
Dodávka do 14 dní
Obj. čislo: CH0900001
DX - Cementová samonivelizačná podlahová hmota Na hrúbku vrstvy 0,5 – 10 mm v jednej pracovnej operácii • vysoká pevnosť • ry´chlotvrdnúca – pochôdzna už po 2 hodinách • oderuvzdorná • vhodná pod parkety • samonivelizačná a čerpateľná Vhodná na použitie na: - cementové a anhydritové potery - betónové a cementové podlahy - keramickú dlažbu, prírodny´ kameň, terazzo pred kladením podlahovy´ch krytín, ako sú dlažby, koberce, PVC, korok, prírodné linoleum, plávajúce podlahy, či pod priame lepenie parkiet. Určená na použitie v interiéri v suchy´ch priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.
24,30 s DPH / ks
20,25 € bez DPH / ks
Na sklade 10 ks
Obj. čislo: CH0900007
K 188 Špeciálne disperzné lepidlo na PVC Na PVC a CV krytiny na nasiakavé podklady • veľmi vysoká počiatočná aj konečná lepiaca sila • veľmi nízka spotreba • dobre odoláva zmäkčovadlám Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie: - homogénnych a heterogénnych PVC podlahovy´ch krytín v pásoch a štvorcoch - PVC na pene - korkovy´ch krytín s PVC rubovou stranou - CV krytín - textilny´ch podlahovy´ch krytín s latexovou a PVC rubovou stranou na nasiakavé podklady. Na lepenie kaučukovy´ch krytín použite lepidlo Ceresit K 150 alebo K 188 E.
68,64 s DPH / ks
57,20 € bez DPH / ks
Na sklade 1 ks
Obj. čislo: CH0900008
K 188 E Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA Na PVC a CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • veľmi vysoká lepivosť • vynikajúce aj na ťažké a veľmi zaťažované krytiny vr. zaťaženia paletovy´mi vozíkmi • veľmi nízka spotreba Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, v najvyššej úžitkovej kvalite a s mimoriadnou lepiacou schopnosťou je určené na lepenie: - homogénnych a heterogénnych PVC v pásoch a štvorcoch - polyolefínovy´ch podlahovy´ch krytín v pásoch - CV podlahovy´ch krytín, vinylovy´ch dielcov (napr. Thermofix) - kaučukovy´ch krytín do hrúbky 2,5 mm (napr. NORAPLANU) s hladkou brúsenou rubovou stranou vo forme pásov a štvorcov - textilny´ch podlahovy´ch krytín s latexovanou, penovou PU a PVC rubovou stranou na podlahy, steny a strop na nasiakavé a nenasiakavé podklady, steny a stropy. K 188 E je vhodné na lepenie nepriepustny´ch krytín na nenasiakavé podklady, ako napr. PVC a CV na PVC krytiny. Ideálne ako kontaktné lepidlo na lepenie schodišťovy´ch profilov z kaučuku a na lepenie na steny.
42,96 s DPH / ks
35,80 € bez DPH / ks
Na sklade 2 ks
Obj. čislo: CH0900010
K 188 E Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA Na PVC a CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady • veľmi vysoká lepivosť • vynikajúce aj na ťažké a veľmi zaťažované krytiny vr. zaťaženia paletovy´mi vozíkmi • veľmi nízka spotreba Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, v najvyššej úžitkovej kvalite a s mimoriadnou lepiacou schopnosťou je určené na lepenie: - homogénnych a heterogénnych PVC v pásoch a štvorcoch - polyolefínovy´ch podlahovy´ch krytín v pásoch - CV podlahovy´ch krytín, vinylovy´ch dielcov (napr. Thermofix) - kaučukovy´ch krytín do hrúbky 2,5 mm (napr. NORAPLANU) s hladkou brúsenou rubovou stranou vo forme pásov a štvorcov - textilny´ch podlahovy´ch krytín s latexovanou, penovou PU a PVC rubovou stranou na podlahy, steny a strop na nasiakavé a nenasiakavé podklady, steny a stropy. K 188 E je vhodné na lepenie nepriepustny´ch krytín na nenasiakavé podklady, ako napr. PVC a CV na PVC krytiny. Ideálne ako kontaktné lepidlo na lepenie schodišťovy´ch profilov z kaučuku a na lepenie na steny.
82,44 s DPH / ks
68,70 € bez DPH / ks
Na sklade 2 ks
Obj. čislo: CH0900009
yyyyyyy